Názov spoločnosti Predmet činnosti Rok vzniku Platca DPH

Obrat

EUR

Cena EUR obchodný podiel Detailyzobraziť
MMMner s.r.o.            
MMMEMS s.r.o. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod), stavebné práce, sprostredkovateľská činnosť, reklamné a marketingové služby, prevádzkovanie jaslí a viac... 2016 mesačný 0 3000 detailY
MMMSyn s.r.o. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod), stavebné práce, sprostredkovateľská činnosť a viac... 2016 mesačný 21 742 3000 detailY
XXXLDO s.r.o. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť, administratívne služby a viac... 2008 nie 0 533 detailY

MMMEVA s.r.o.

 

kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod), stavebné práce, administratívne práce, vedenie účtovníctva, prenájom hnuteľných vecí a viac... 2017 mesačný 0 265 detailY

MMMORP s.r.o.

novozaložená

kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod), stavebné práce, administratívne práce, vedenie účtovníctva, prenájom hnuteľných vecí a viac... 2018 mesačný 0 2600 detailY

MMMANA s.r.o.

novozaložená

kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod), stavebné práce, administratívne práce, vedenie účtovníctva a viac... 2018 mesačný 0 2400 detailY
MMMlus s.r.o. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod), uskutočňovanie stavieb a ich zmien, vedenie účtovníctva a viac ... 2017 mesačný 0 2200 detailY
MMMeal, spol. s r.o. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod), stavebné práce, reklamné a marketingové služby, počítačové služby a viac... 2009 mesačný 565 350 3500 detailY
Družstvo kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod), sprostredkovanie, stavebné práce, upratovacie práce a viac ... 2004 kvartálny 0 3000 detailY
MMMito, s.r.o. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, obchodu a výroby, admin.služby a veľa ďalších... 2014 mesačný 66 234 2500 detailY
MMMity, s.r.o. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod), organizovanie  kultúrnych a spoločenských podujatí, ubytovacie služby, prevádzkovanie zariadení na regeneráciu a rýchle občerstvenie 2013 mesačný 68 207 2000 detailY
XXXRBN s.r.o. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod), reklamné služby, admin. činnosť, sprostredkovateľská činnosť a viac... 2018 nie 0 633 detailY
MMMses s.r.o. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod), reklamné služby, sprostredkovateľská činnosť, stavebné práce a viac... 2007 mesačný 26 912 2000 detailY

MMM ner.r.o.

novozaložená

kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod), administratívne práce a viac... 2017 mesačný 0 2900 detailY
MMMnum s.r.o. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod), stavebné práce, poľnohospodárstvo, admin.služby a viac... 2016 mesačný 0 2900 detailY
MMMLIF, s.r.o. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť, poskytovanie lekárskej starostlivosti a viac... 2010 mesačný 28 068 1900 detailY

MMMcars

kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť, opracovanie drevnej hmoty, stavebné práce a viac... 2018 mesačný 0 2600 detailY

QQQMAT s.r.o.

kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť, stavebné práce a viac... 2001 kvartálny 12 421 2500 detailY
MMMent s.r.o. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod), verejné obstarávanie, prenájom hnuteľných vecí a viac.. 2017 mesačný 0 3500 detailY
XXXVET s.r.o. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť, vedenie účtovníctva a viac... 2016 nie 1700 499 detailY

MMMMET s.r.o.

kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť, reklamné a market. služby, upratovacie a administratívne služby a viac... 2017 mesačný 0 2000 detailY

MMMFFA s.r.o.

novozaložená

kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod), stavebné práce, administratívne služby a viac... 2017 mesačný 0 2500 detailY

QQQeco s.r.o.

kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť, administratívne služby  a viac... 2010 kvartálny 0 3000 detailY

QQQoup, s.r.o.

kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť, administratívne služby  a viac... 2010 kvartálny 0 3000 detailY
MMMyle s.r.o. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod), sprostredkovateľská v oblasti služieb, kuriérske služby a viac... 2010 mesačný 54 417 3000 detailY

QQQrro s.r.o.

kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, stavebné práce, nákladná cestná doprava , prenájom hnuteľných vecí a viac... 2015 kvartálny 14 243 2700 detailY
MMMast, s.r.o. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, , kováčstvo a viac ... 2000 mesačný 23 011 3000 detail

QQQroj, s.r.o.

kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod), servisná činnosť v poľnohosp., podnikateľ.poradenstvo v poľnohosp., vedenie účtovníctva, činnosť ekon. a organizačných  poradcov a viac ... 2003 kvartálny 28 092 2700 detailY

QQQaus s.r.o.

kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby 2010 kvartálny 31 314 2800 detailY

QQQKUL spol. s r.o.

vedenie účtovnej evidencie, nákup a predaj potravín a nápojov, priemyselného tovaru a elektroniky, výpočtovej a kancelárskej techniky, spojovacej a telekomunikačnej techniky, odevov a obuvi, výrobkov z kože, textilu, papierenského tovaru a kancelárskych potrieb a iné... 1992 kvartálny 11 471 3800 detailY
XXXVIN, s.r.o. spracovanie prírodného medu, výroba nápojov, kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností, a iné... 2014 nie 0 499 detailY

MMMrio, s.r.o.

 

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) , reklamné a marketingové služby, Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb a viac... 2013 mesačný 3 800 3000 detailY

 

 

 

 

 

 

Potrebujete viac informácií?

Kontaktujte nás