Predaj ready-made spoločností

 

Ready-made firmy alebo firmy pripravené na predaj sú už založené a riadne registrované firmy so všetkými právnymi podkladmi. Firmy sú zapísané na Živnostenskom registri, v Obchodnom registri, sú registrované na Daňovom úrade a majú pridelené IČO a DIČ.

 

 

Spoločnosti už založené a pripravené na predaj sú výhodné pre podnikateľov s nedostatkom času

Ak sa podnikateľ alebo konateľ ocitol v časovej tiesni alebo nechce investovať peniaze či čas do zakladania novej firmy, je pre neho jednoduchšie odkúpiť ready-made firmu. Už založená firma na predaj je k odkúpeniu pripravená a konateľ tak môže začať s podnikaním do pár hodín. V opačnom prípade, teda pri zakladaní novej spoločnosti, by čakal minimálne 60 dní. Práve táto doba je potrebná na spracovanie všetkých nevyhnutných administratívnych dokumentov. Kúpou firmy pripravenej na predaj sa celý proces podnikania značne urýchli. Naša spoločnosť vám sprostredkuje predaj alebo kúpu ready-made firiem a zabezpečí vám tiež úkony spojené so zmenou konateľa, sídla, mena a podobne.

 

 

Výhoda pripravenej firmy na predaj spočíva v úspore času a financií

Výhodou ready-made spoločností je najmä fakt, že nemusíte čakať, pokým bude vaša spoločnosť založená a následne registrovaná pre daň z príjmov, resp. DPH. Tento proces môže trvať 30 až 90 dní. V spoločnosti uskutočníme všetky zmeny (zmenu konateľa, sídla, mena, atď.) Na základe zmluvy o prevode 100%-tného obchodného podielu a zápisnice z valného zhromaždenia sa stanete novým konateľom a majiteľom spoločnosti.    

 

 

Kúpiť firmu bez histórie alebo s históriou?

 

Ak potrebujte konať rýchlo a rozhodujete sa, či kúpiť firmu bez histórie, teda založenú len na predaj, alebo s históriou, treba si uvedomiť tieto rozdiely:

 

 

Firma založená na predaj je bez histórie.

Spoločnosť vznikla len za účelom následného predaja a nikdy nebola ekonomicky činná. Je registrovaná na patričných úradoch, no okrem aktivít súvisiacich so založením nevykonala žiadnu činnosť. Firma na predaj bez histórie je tým pádom ekonomicky čistá a nezaťažená. Môže to byť firma ktorá je alebo nie je platcom DPH. 

 

Firma na predaj s históriou

Spoločnosť s históriou už bola ekonomicky činná, ale jej pohľadávky aj záväzky sú vyrovnané. Firma nemá nedoplatky na poistnom alebo na daniach. Spoločníci alebo konatelia ručia naďalej za svoje záväzky a pohľadávky. Je len na vás, či si vyberiete firmu ktorá je alebo nie je platcom DPH. Vyberať si môžete z novozaložených aj zo starších firiem, pričom vám v rámci služby predaja firmy poradíme, čo je pre vás výhodnejšie a prečo.

 

 

 

Kontaktujte nás