Názov spoločnosti Predmet činnosti Rok vzniku Platca DPH

Obrat EUR

 

Cena EUR obchodný podiel Detaily
             
Kraj  
Právna forma s.r.o.
Ďalšie info  
Tržby celkom  
Zisk po zdanení  
Aktíva celkom  
Vlastný kapitál  
Predmet ponuky predaj s.r.o.
cena vrátane služieb  EUR
Poznámka  
Finstat graf obrazok-kliknite

 

* podľa verejne dostupných informacií z účtovných uzávierok